Σύναψη αποκλειστικής συνεργασίας με την Ι&Κ ΜΗΧΑΝΙΚΗ.

27/06/2017

Σύναψη αποκλειστικής συνεργασίας της PV Solutions με την Ι&Κ ΜΗΧΑΝΙΚΗ.

 

Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των πελατών μας για παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, προχωρήσαμε στην σύναψη αποκλειστικής συνεργασίας με την «Ι&Κ ΜΗΧΑΝΙΚΗ».

 

Σχετικά με την Ι&Κ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Η Ι&Κ ΜΗΧΑΝΙΚΗ παρέχει υπηρεσίες πλήρους συντήρησης και προληπτικού ελέγχου υποσταθμών Μέσης Τάσης που γίνεται απο εξιδικευμενο συνεργείο της εταιρείας. Μετά το πέρας των εργασιών αποστέλλεται αναλυτικό δελτίο ανάλυσης “Maintenance Report” και τεχνική περιγραφή με τυχόν παρατηρήσεις. Προτείνονται επίσης εξαρτήματα και εξοπλισμός που χρήζει αντικατάσταση.

Ο προληπτικός έλεγχος και η συντήρηση του παραπάνω εξοπλισμού περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες σε:

 

  • Μετασχηματιστές Ισχύος.
  • Πίνακας Μέσης Τάσης.
  • Καλώδια Μ.Τ.
  • Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης.
  • Δοκιμές Σειράς- Προαιρετικές.

Για την αμεσότερη αποκατάσταση των βλαβών, διαθέτουμε αποθήκη ανταλλακτικών “Spare parts” για τους υποσταθμούς της Μέσης Τάσης όπως επίσης και ειδικούς μετασχηματιστές. Είναι διαστασιολογημένη έτσι ώστε να εξυπηρετούνται τυχόν βλάβες σε ποσοστό >99% σε έργα των συνεργατών μας.

Aξίζει να σημειωθεί οτι η I&K ΜΗΧΑΝΙΚΗ απο το 2015 χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική πλατφόρμα της PV Live για την απομακρυσμένη παρακολούθηση της λειτουργίας των Φ/Β της έργων, συνολικής ισχύς 8,2MWp.

Με την νέα αποκλειστική συνεργασία της PV Solutions με την Ι&Κ ΜΗΧΑΝΙΚΗ στον τομέα της Μέσης Τάσης όπως και αυτή που υπέγραψε προ λίγων ημερών με την PV Live στον τομέα της απομακρυσμένης παρακολούθησης, είμαστε στην ευχάριστη θέση να προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες λειτουργίας υψηλής ποιότητας σε Φ/Β σταθμούς μεγάλης κλίμακας.