PV Solutions

Продажби | Сервиз | Поддръжка
Нашата компания се отличава в енергийния сектор. Ние предлагаме пълна експлоатация и поддръжка, съобразени с множеството изисквания на PV проектите. Научно-техническото обучение на нашите инженери, сертифицирани за всички серии инвертори (SB, SMC, STP) и главно за Централни инвертори (SC xxxHE, SC xxxXTCP, MVPS) от SMA SOLAR TECHNOLOGY AG, позволява специализираната поддържка на PV електроцентрали от KWp до MWp.

Инженерите в PV Solutions се занимават повече от 15 години в производството на енергия, повечето от които в SMA Гърция– компания, обслужваща инженери на гръцкия пазар. Допринaсяйки пряко за успеха на SMA (SMA инсталирана мощност > 1400 MW) и дългогодишният ни опит, ни позволява да правим адекватна оценка на работата на PV станции и при необходимост тя да бъде оптимизирана.

 

Ние поддържаме инвеститори, но главно инсталатори с проектиране, както и поддържка на слънчеви инвертори в мащабни проекти. Ние сме допринесли значително за правилният изборът и правилното изпълнение, като до този момент сме свързали стотици MW към мрежата в Гърция, България, Италия, Англия и Кипър.

Експлоатация > 20 години
Наличност > 99%
Висока възвръщаемост на инвестицията
Целта на PV Solutions е да се гарантира дългосрочната експлоатация и максимално икономична работа на всяка соларна станция.

Предпоставка за постигане на това е правилното функциониране на всички оперативни части (инвертори, слънчеви генератори M/V мрежи). Всяко отклонение в правилното им функциониране, води до минимално производство и дори до напълно спиране работатана соларната станция.

Непрекъсната работа е ключов фактор за увеличаване на наличността на енергия и следователно икономическата ефективност на PV станцията. При наличие на проблем, то трябва да бъде установен прецизно и своевременно, за да бъде направена правилна диагностика и съответно отстраняване на щетите.

Ако проблемът не е дистанционно разрешим и е необходимо посещения, осигуряваме незабавна мобилизация и свиевременно предприемане на всички необходими стъпки за отстраняването му (3 Service Hub).

+ Компания
Нашата компания се отличава в енергийния сектор. Ние предлагаме пълна експлоатация и поддръжка, съобразени с множеството изисквания на PV проектите. Научно-техническото обучение на нашите инженери, сертифицирани за всички серии инвертори (SB, SMC, STP) и главно за Централни инвертори (SC xxxHE, SC xxxXTCP, MVPS) от SMA SOLAR TECHNOLOGY AG, позволява специализираната поддържка на PV електроцентрали от KWp до MWp.

Инженерите в PV Solutions се занимават повече от 15 години в производството на енергия, повечето от които в SMA Гърция– компания, обслужваща инженери на гръцкия пазар. Допринaсяйки пряко за успеха на SMA (SMA инсталирана мощност > 1400 MW) и дългогодишният ни опит, ни позволява да правим адекватна оценка на работата на PV станции и при необходимост тя да бъде оптимизирана.

 

Ние поддържаме инвеститори, но главно инсталатори с проектиране, както и поддържка на слънчеви инвертори в мащабни проекти. Ние сме допринесли значително за правилният изборът и правилното изпълнение, като до този момент сме свързали стотици MW към мрежата в Гърция, България, Италия, Англия и Кипър.

+ Цел
Експлоатация > 20 години
Наличност > 99%
Висока възвръщаемост на инвестицията
Целта на PV Solutions е да се гарантира дългосрочната експлоатация и максимално икономична работа на всяка соларна станция.

Предпоставка за постигане на това е правилното функциониране на всички оперативни части (инвертори, слънчеви генератори M/V мрежи). Всяко отклонение в правилното им функциониране, води до минимално производство и дори до напълно спиране работатана соларната станция.

Непрекъсната работа е ключов фактор за увеличаване на наличността на енергия и следователно икономическата ефективност на PV станцията. При наличие на проблем, то трябва да бъде установен прецизно и своевременно, за да бъде направена правилна диагностика и съответно отстраняване на щетите.

Ако проблемът не е дистанционно разрешим и е необходимо посещения, осигуряваме незабавна мобилизация и свиевременно предприемане на всички необходими стъпки за отстраняването му (3 Service Hub).