Поддръжка

null

Поддръжка

Техническа поддръжка по всяко време на деня, всеки ден в годината.

Непрекъснатата работа на инверторите е ключов фактор за увеличаване на наличността и ефективността на соларната станция. В случай на повреда на инвертор, важни са  ранното диагностициране на проблема и бързата мобилизация за предприемане на  всички действия, необходими за поправяне на щетите.

null

Телефонна поддръжка/ e-mail

В случай на повреда на инвертор, се осигурява телефонна поддръжка по всяко време на деня, през всички дни в годината. Специализиран техник от нашата компания е на разположение по телефона.

First level support

Осъществяване на дистанционен контрол.

Осигуряване напътствия и указания на  електротехник, който вече е на обекта, насочен директно към повредата.

Second level support

Ако след горепосочените действия щетата не може да бъде отстранена дистанционно или от електротехник на място:

  • Диагностициране на проблема
  • Събиране на необходимата информация за доставката на нужните материали / части и планиране на посещение в обекта на квалифицирани техници на PV Solutions.

Сътрудничество с производители и застрахователни компании.