Ολοκληρωμένες υπηρεσίες κατασκευής Φ/Β σταθμών

null

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες κατασκευής Φ/Β σταθμών

Αναλαμβάνουμε όλα τα στάδια ανάπτυξης ενός Φ/Β σταθμού από την ανεύρεση του κατάλληλου χώρου εφαρμογής έως την οριστική σύνδεση του Φ/Β σταθμού με το δημόσιο δίκτυο
null

Επιλογή εξοπλισμού

Με βάση πάντα τη σχέση ποιότητας- τιμής επιλέγουμε τον καταλληλότερο μηχανολογικό εξοπλισμό για κάθε έργο ξεχωριστά, καθώς πορευόμαστε ανεξάρτητα και χωρίς καμία εμπορική δέσμευση από κατασκευαστές φωτοβολταικών πλαισίων, μετατροπέων και συστημάτων στήριξης. Με «όπλο» την 20ετή εμπειρία μας αλλά και την εξειδίκευση των μηχανικών μας, παρέχουμε εξολοκλήρου την σχεδίαση, την προμήθεια και την κατασκευή  του Φ/Β σας σταθμού. 
null

After sales services

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, παρέχουμε καθόλη την 20ετή διάρκεια της επένδυσης  ολοκληρωμένες υπηρεσίες συντήρησης , λειτουργίας και υποστήριξης προσαρμοσμένες στις πολλαπλές απαιτήσεις των Φ/Β σταθμών. 
null

Στόχος μας

Στόχος της PV Solutions είναι να διασφαλιστεί η μακροχρόνια ορθή λειτουργία και η μέγιστη οικονομική απόδοση κάθε Φ/Β σταθμού.

Προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι η ορθή λειτουργία όλων των λειτουργικών μερών (μετατροπείς Φ/Β γεννήτρια, Μ/Τ, δίκτυο). Οποιαδήποτε απόκλιση στην ορθή λειτουργία των παραπάνω μερών, οδηγεί στην υπολειτουργία ή ακόμα και στην πλήρη παύση της λειτουργίας του Φ/Β σταθμού.

null

Αδιάλειπτη λειτουργία του Φ/Σ

Η αδιάλειπτη λειτουργία, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη μεγιστοποίηση της διαθεσιμότητας της ενεργειακής και κατ’ επέκταση της οικονομικής απόδοσης του Φ/Β σταθμού. Στην περίπτωση σφάλματος, θα πρέπει η ενημέρωση, να είναι έγκαιρη αλλά και έγκυρη, έτσι ώστε να γίνει η ορθή διάγνωση και κατ’ επέκτασίν η αποκατάσταση της βλάβης.
null

Άμεση κινητοποίηση & επέμβαση

Σε περίπτωση που η βλάβη δεν αποκαθίσταται απομακρυσμένα και απαιτηθεί επίσκεψη στο έργο, η κινητοποίηση θα είναι άμεση, ώστε να πραγματοποιηθούν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την αποκατάσταση της βλάβης